„Z Nami Bezpieczniej”

5 października 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu odbył się konkurs „Z Nami Bezpieczniej” zorganizowany przez Straż Miejską w Bolesławcu w ramach projektu „Bezpieczny Bolesławiec”.
Konkurs składał się z części praktycznej – jazda na rowerze na Miasteczku Rowerowym oraz teoretycznej – test ze znajomości zasad bezpiecznego zachowania się oraz udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Uczniowie naszej szkoły:
Mateusz Momot, Maksym Kriasii oraz Fabian Łukasik  zajęli V miejsce.
Wiktor Kijowski, Katarzyna Śliwa oraz Julia Rogojsza  – IV miejsce.
Laura Janeczko, Adrian Małoszyc i Michał Stachów – II miejsce.
Szczególne wyróżniony został Fabian Łukasik, który otrzymał nagrodę za najlepsze wykonanie zadania praktycznego.
Serdecznie gratuluję zwycięzcom.

Opiekun: Urszula Ilczyna