Podsumowanie konkursu „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939–1956”

27 września 2022 r. w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu odbyło się uroczyste podsumowanie XV edycji konkursu „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939–1956”, której temat brzmiał – „Przez Sybir do Niepodległej”.
Nagrody i wyróżnienia, przyznane w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe (kl. VI–VIII) –za pracę literacką (wywiad), szkoły ponadpodstawowe –za pracę multimedialną (prezentację), wręczył laureatom i finalistom Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk. Ponadto podziękowania za wieloletnią pracę przy organizacji konkursu otrzymali członkowie Rejonowych i Wojewódzkiej Komisji Konkursu, do których należą również nauczyciele z naszej szkoły: Pani Dyrektor – I. Sikora-Kołodyńska, J. Kupisz, G. Jankowski oraz A. Korczak.
W uroczystości uczestniczył m. in. Pan Ryszard Janosz – Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu.
Organizatorem konkursu jest Dolnośląski Kurator Oświaty, a współorganizatorami Zarząd Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu i Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru we Wrocławiu oraz Centrum Historii Zajezdnia Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział Wrocław, Zarząd Dolnośląskiego Regionu NSZZ” Solidarność”, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Honorowy Patronat Konkursu objęli: Wojewoda Dolnośląski oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o losach Polaków w latach 1939–1956, wzmacnianie postaw patriotycznych i poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie pasji badawczej i talentu twórczego oraz poszukiwanie prawdy historycznej. Z tego względu gorąco zapraszamy uczniów ze szkół miejskich, gminnych, powiatowych a także z całego rejonu jeleniogórskiego do wzięcia udziału w XVI edycji konkursu „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939–1956” pod tytułem „Codzienne życie Sybiraków”.

Link do strony Kuratorium Oświaty z informacjami o konkursie
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/xvi-edycja-konkursu-losy-polakow-na-wschodzie-w-latach-1939-1956-w-roku-szkolnym-2022-23/