Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF!

20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa. Dlatego też nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych w Polsce przez UNICEF.

Aby podkreślić naszą solidarność ze wszystkimi dziećmi na świecie, w tym dniu przyszliśmy do szkoły ubrani na niebiesko, podczas przerw rysowaliśmy prawa dziecka, malowaliśmy sobie nawzajem symbol niebieskiego serca na policzkach, a w klasach zostały przeprowadzone lekcje tematyczne o prawach i obowiązkach uczniów. Wykonana została również gazetka informacyjna poświęcona całej akcji.

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa.
Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość tego dokumentu umożliwia dorosłym zrozumienie ich roli w zagwarantowaniu
i respektowaniu praw dziecka.
Z kolei przybliżanie praw dziecka najmłodszym pozwala im uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje dzieciom możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Dzięki temu mogą wpływać na otaczającą ich rzeczywistość oraz stawać się bardziej świadomymi obywatelami i uczestnikami życia społecznego.

W tym roku celebracji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka towarzyszy szczególny przekaz, zwracający uwagę na kwestie różnorodności i tolerancji. Kwestie te są niezwykle aktualne w Polsce, gdzie obywatele oraz społeczności szkolne i przedszkolne ciepło przyjęły i okazały wsparcie uchodźcom uciekającym w tym roku przed wojną w Ukrainie. Celem tegorocznych obchodów rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka organizowanych przez UNICEF jest przeciwdziałanie dyskryminacji, poprzez podkreślanie, że prawa dziecka dotyczą każdego dziecka – niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci, języka, wyznania, poglądów, przynależności kulturowej, niepełnosprawności, czy poziomu zamożności. Wszystkie dzieci są równe wobec prawa i żadne dziecko nie powinno doświadczać niesprawiedliwego traktowania. Podnoszenie świadomości w tym względzie, zarówno pośród dzieci jak i dorosłych, stanowi klucz do tworzenia przyjaznych warunków do życia i rozwoju dla wszystkich dzieci.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy. Dlatego też bardzo się cieszymy, że i nasza szkoła co roku dołącza do tej pięknej akcji.

Za udział w akcji otrzymaliśmy dyplom od UNICEF.

Samorząd Uczniowski