Zajęcia pokazowe w Sali Doświadczania Świata

8.12.2022r. odbyły się zajęcia pokazowe z  wykorzystaniem terapii metodą Snoezelen w Sali Doświadczania Świata dla dyrektorów  bolesławieckich szkół i przedszkoli .
Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli specjalistów: Sylwię Łukasiewicz-Nawieśniak i Beatę Wysocką.
Dyrektorzy w krótkiej prezentacji zostali zapoznani z istotą metody Snoezelen i praktycznym wykorzystaniem sprzętu znajdującego się w sali do pracy terapeutycznej z dziećmi.
Drugą częścią spotkania były zajęcia pokazowe z udziałem dzieci przy wykorzystaniu metod wizualizacji i relaksacji.
Po obejrzeniu zajęć  relaksacyjnych z elementami terapii Schultza i Jacobsona omówiono praktyczne efekty codziennej pracy z wykorzystaniem zaprezentowanych metod terapii. Wspomniano również o innych nowatorskich technikach terapeutycznych realizowanych na terenie naszej szkoły.

info S.Łukasiewicz-Nawieśniak