Niebieskie Igrzyska

Niebieskie Igrzyska to ogólnopolskie wydarzenie będące częścią obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu oraz Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu. Ma ono charakter edukacyjny i sportowo-integracyjny. Niebieskie Igrzyska mają pokazać, że każdy może być sportowcem i każdy ma szansę osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. Konkurencje służą integracji oraz rozwijaniu i wzmacnianiu więzi. W Polsce i na świecie kwiecień ma kolor niebieski.

W naszej szkole 3 kwietnia po raz pierwszy z tej okazji odbyły się Niebieskie Igrzyska. Tego dnia uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 byli ubrani na niebiesko, na znak solidarności z osobami z autyzmem.

Oficjalną część rozpoczęła przemową pani dyrektor Irena Sikora- Kołodyńska.
Reprezentacje klas I- VII wzięły udział w ośmiu konkurencjach sportowych: prowadzenie piłki slalomem, przejście po równoważni, przejście po dyskach sensorycznych, przeskoki po drabince koordynacyjnej, przejście po linie, naskoki obunóż na step a następnie zeskok do rozkroku, przeskoki przez niskie płotki i przejście po drabinkach. Uczniowie z dużym zaangażowaniem brali udział w wyżej wymienionych konkurencjach.

Po zakończonych rozgrywkach wszyscy uczniowie biorący w nich udział zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami i słodkimi upominkami na znak, że każdy może wygrać. Przebieg uroczystości został uwieczniony przez naszą telewizję szkolną.
Nad sprawnym przebiegiem Niebieskich Igrzysk czuwali:
A. Skirpan, T. Góra, M. Fedorowicz, R. Gorski, P. Bajer.

To wydarzenie z pewnością na długo zapadnie w naszej pamięci. Za rok mamy wielką nadzieję znowu wziąć udział w Niebieskich Igrzyskach. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za osiągnięty sukces, wielkie emocje i dobrą zabawę.
Gratulujemy !!!