Święto Chrztu Polski – 14 kwietnia

 

Przyjęcie przez Mieszka I chrztu w roku 996 zapoczątkowało proces chrystianizacji Polski, a co za tym idzie włączenie państwa polskiego do grona chrześcijańskich nowoczesnych krajów oraz szybkiego rozwoju i wzrostu znaczenia wśród państw Europy.

14 kwietnia jest świętem państwowym pod nazwą Święto Chrztu Polski, które zostało wprowadzone ustawą z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 656) o ustanowieniu Święta Chrztu Polski.

W związku z obchodami 1057. rocznicy tego wydarzenia w naszej szkole została przygotowana specjalna gazetka tematyczna oraz przeprowadzona audycja historyczna.

Zachęcamy również do lektury poniższego artykułu:

https://wczesnesredniowiecze.pl/artykul,4,wyszukiwanie.html