Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru

15 września 2023 r. odbył się w Bolesławcu Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru przygotowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2. W tym roku był on poświęcony Matkom Sybiraczkom, które na zesłaniu, w nieludzkich warunkach, broniły życia własnych dzieci, zachowując przy tym bezgraniczną wiarę w Boga i godność Polaka – patrioty.

Marsz zakończyła uroczystość przy pomniku polskich męczenników Sybiru oraz pomordowanych w Katyniu i łagrach znajdującym się na bolesławieckim cmentarzu komunalnym. Po odśpiewaniu hymnu państwowego zostały wygłoszone przemówienia okolicznościowe, w których podkreślano zarówno tragizm losów naszych rodaków, jak i ogromną wartość ich poświęcenia dla kształtowania współczesnych postaw patriotycznych i umacniania tożsamości narodowej.

Odmówiona została również modlitwa w intencji ofiar Sybiru oraz odczytano Apel Pamięci, po którym salwę honorową oddała kompania 23. Śląskiego Pułku Artylerii.

Na zakończenie złożono kwiaty pod pomnikiem Sybiraków, a uroczystość uświetniły recytacja wiersza Mariana Jonkajtysa „To o was, bezimienne…”, a także odśpiewanie „Hymnu Sybiraków” przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wsparli organizację tej wyjątkowej i ważnej dla całej społeczności Bolesławca uroczystości.

info A.Korczak