Pierwszy Dzień Wiosny z Patronem Szkoły

W tym roku, z uwagi na zbliżającą się uroczystość nadania szkole imienia Orła Białego, tematem przewodnim Pierwszego Dnia Wiosny został jej przyszły Patron.
Przez 4 godziny lekcyjne klasy 4-8 wykonywały różne zadania: układały w kolejności chronologicznej historię zmian w polskim godle, zaznaczały błędy w wyglądzie niewłaściwego godła, rozwiązywały test wiedzy o Polsce, układały wiersze i piosenki o Patronie, nagrywały krótkie przedstawienia na podstawie „Legendy o białym orle”, wykonywały papierowe kwiaty oraz orły origami.
Podsumowaniem dnia było wspólne zdjęcie z Patronem wykonane na boisku szkolnym.

Samorząd Uczniowski